Datatilsynets skabelon til databehandleraftale

Datatilsynet har lagt en skabelon til en databehandleraftale på sin hjemmeside.

 En databehandleraftale er en aftale, som en dataansvarlig og en databehandler skal indgå, når databehandleren behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og efter instruks fra den dataansvarlige. Et eksempel er, når en virksomhed eller en myndighed vælger at bruge en ekstern leverandør til at behandle personoplysninger om medarbejdere, fx et lønbureau.

Datatilsynet har nu udarbejdet og offentliggjort en ”standard-databehandleraftale”, som overholder forordningens minimumskrav, og som virksomheder kan benytte som skabelon eller som en tjekliste.

Source: Datatilsynets skabelon til databehandleraftale | NorrbomVinding

About Christian

Talent Scout, Human Resource Management, Talent Management , Learning & Development, Organizational Development, Change Management, Psychology, Neuropsychology

You May Also Like