Lov om forretnings-hemmeligheder vedtaget | NorrbomVinding

Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder, der samler hele den danske regulering om forretningshemmeligheder.

Den lov, der skal implementere EU-direktivet om forretningshemmeligheder, er nu enstemmigt blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.

Formålet med den nye lov er dels at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder, dels at sikre ens vilkår på tværs af EU og dels at samle den danske regulering på området.

Når den nye lov træder i kraft, vil den hidtidige regulering i markedsføringslovens § 23 om erhvervshemmeligheder blive ophævet. For god ordens skyld bør man derfor som arbejdsgiver overveje at justere eventuelle ‎henvisninger til markedsføringslovens § 23 i sine standardkontrakter og andre dokumenter.

Af  Morten Langer, Partner

http://norrbomvinding.com

Source: Lov om forretnings-hemmeligheder vedtaget | NorrbomVinding

0

About Christian Hoffeldt

Talent Scout, Human Resource Management, Talent Management , Learning & Development, Organizational Development, Change Management, Psychology, Neuropsychology

    You May Also Like