Artikel 29-gruppen offentliggjorde i december 2017 en vejledning om samtykke som behandlingsgrundlag ved behandling af personoplysninger. Denne vejledning foreligger nu i endelig form.Artikel 29-gruppen, der består af medlemmer fra de enkelte nationale europæiske ‎datatilsyn, sendte i december 2017 et udkast til vejledning om samtykke i høring. Formålet med vejledningen er at bidrage til at give […]Continue reading

0

Professional recruitment firms reported that the number of candidates securing permanent roles in March 2018 increased by 9% year-on-year, according to new survey data from the Association of Professional Staffing Companies (APSCo). APSCo’s research, which focuses on professional recruitment, reveals notable variations between the trade association’s core sector groups in terms of hiring activity. While […]Continue reading

0

Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder, der samler hele den danske regulering om forretningshemmeligheder. Den lov, der skal implementere EU-direktivet om forretningshemmeligheder, er nu enstemmigt blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft den 9. juni 2018. Formålet med den nye lov er dels at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder, dels at sikre ens […]Continue reading

0

EU-Domstolen har fastslået, at en medarbejder kan sagsøge sin arbejdsgiver i det land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres.Det følger af EU’s domsforordning, at medarbejdere kan sagsøge deres arbejdsgiver i det land, hvor de sædvanligvis udfører arbejdet. Det er imidlertid ikke altid enkelt at afgøre, hvor dette sted er. Hvor udfører fx flypersonale sædvanligvis deres arbejde? Det […]Continue reading

0