EU-Domstolen har fastslået, at en medarbejder kan sagsøge sin arbejdsgiver i det land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres.Det følger af EU’s domsforordning, at medarbejdere kan sagsøge deres arbejdsgiver i det land, hvor de sædvanligvis udfører arbejdet. Det er imidlertid ikke altid enkelt at afgøre, hvor dette sted er. Hvor udfører fx flypersonale sædvanligvis deres arbejde? Det […]Continue reading

0