Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningens ”implementering” i ‎dansk ret er netop udkommet.‎Der er tale om et digert værk opdelt i en del I på ca. 1.100 sider og en noget mindre del ‎II på ca. 100 sider. ELSEBETH AAES-JØRGENSEN PARTNER (LLM) Source: Betænkningen om databeskyttelses-forordningen | NorrbomVinding

0